Stichting Vrienden van Museum Jan Heestershuis Schijndel


Vriend worden

Met de gegevens in het formulier kunt u zich opgeven als vriend van de Stichting Vrienden van Museum Jan Heestershuis.

U dient de bijdrage te voldoen op IBAN-nummer
NL64 RABO 0167 1488 18 t.n.v. Stichting Vrienden van het Museum Jan Heestershuis. De minimale bijdrage is € 19,00 voor één persoon en de bijdrage met partner is minimaal € 22,00.

Als vriend krijgt u:

  • Gratis toegang tot het museum op vertoon van uw Vriendenpasje*
  • Persoonlijke uitnodigingen voor de opening van de wisseltentoonstellingen
  • Minimaal driemaal per jaar een Vriendenbrief
  • Gratis toegang tot lezingen die de Stichting organiseert

Na ontvangst van uw bijdrage ontvangt u een bevestiging met bijgesloten het museumpasje.

Met het sturen van deze gegevens geeft u Stichting Vrienden van Museum Jan Heestershuis toestemming om uw gegevens te beheren. Uw gegevens zullen gebruikt worden ten bate van de Vriendenadministratie en om u uit te nodigen voor lezingen en tentoonstellingen.

Aanhef de heermevrouwde heer en mevrouw

Voorletters

Tussenvoegsel

Achternaam

Straat

Huisnummer

Postcode

Plaats

E-mailadres