Vriendenbrieven

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief.

De afgelopen jaren heeft de Stichting vele Vriendenbrieven uitgegeven. Onderstaand zijn deze brieven getoond in een overzicht. Daaronder zijn de artikelen uit deze brieven in categorieën onderverdeeld. Achter het artikel ziet u in welke Vriendenbrief het artikel staat. Door op het juiste nummer te klikken in het brievenoverzicht opent direct de juiste Vriendenbrief.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

 57

58

59

 60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

 72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

Biografische artikelen

Briefnummer

Jaar

“Vraaggesprek” met Jan Heesters 25 2008
Biografie Heesters 1939/40 3 2002
Coolen, De Man en Heesters 7 2003
Dorus van Oorschot honderd jaar 32 2010
Dorus van Oorschot in het Heestershuis 17 2006
Een jaar uit het leven van Heesters 1946/47 15 2005
Heesters en Amsterdam : een relatie 27 2009
Heesters en Van Gogh 83 2023
Heesters leent zijn auto aan staflid Prins Bernhard 12 2005
Het leven van Jan Heesters’ vriend Dr. Hugo Heijman 11 2004
Het werk van Jan Heesters beoordeeld 18 2006
Hildo Krop 14 2005
Jan Heesters en Mies van Oppenraaij (vervolg) 43 2013
Jan Heesters kunstenaar van zijn tijd 25 2008
Jan Heesters en zijn Grand Tour 58 2016
Kees Bol 6 2003
Kerst 1937 34 2010
Mies van Oppenraaij: Heesters verliefd 38 2011
Uit het leven van Dorus van Oorschot 24 2008
Werk van Woestenburg naar Heestershuis? 22 2007
Wouter Lutkie 19 2006
 .
 .

Herinneringen van vrienden Jan Heesters

Briefnummer

Jaar

Anton van Kalmthout 9 2004
Ben Peters 7 2003
Frans van de Ven 12 2005
Gerard Buenen 44 2013
Gerard Schampers 14 2005
Gerard Scholten 2 2002
Gijs van den Heuvel 4 2003
Henriëtte en Peter Ausems 16 2006
Hugo Heijman 11 2004
Jan en Maria Mettler 5 2003
Jet Geerkens 3 2002
Jos de Regt 1 2002
Kees Bol 17 2006
Kees Bol 6 2003
Paul van Acker 18 2006
Piet Goedhart 13 2005
Piet van der Schoot 33 2010
Remy Remery 15 2005
Toos van Riel-van Tartwijk 10 2004
 .
 .

Exposities

Briefnummer

Jaar

Aan tafel bij Heesters 13 2005
Aanwinsten 79 2022
Antoon Kruysen 50 2014
Boeren, burgers en buitenlui 65 2018
Bloemen en granaten’ 48 2014
Brabant met Verve. De collectie Geerts 72 2020
Carli Hermès Portraits 67 2019
De kunst van het tekenen 77 2021
Denkend aan Holland 16 2006
Domburg gelukkig aan de Pompstraat 37 2011
Dorus van Oorschot 100 jaar 32 2010
Dorus van Oorschot in Heestershuis? 23 2007
Dorus van Oorschot timmerde aan de weg 87 2024
Een hele geschiedenis  700 jaar Schijndel 26 2008
Een verzameling Brabantse schilders 6 2003
Expositie Antoon Kruysen in de media 51 2015
Exposities in Laren en Deurne 72 2020
Gesprekken met T. Broos-A. Frigge-C. Vissers 28 2009
Glazen Boerderij: icoon voor Schijndel 42 2012
Heesters in Afrika 9 2004
Heesters in Parijs 1 2002
Heesters terug op het nest  1 4 2003
Heesters terug op het nest  2 5 2003
Het Schijndelse landschap 29 2009
Inleiding bij de expositie: ‘Een vleugje Vincent’ 52 2015
Jakob Smits in het Museum Jan Heestershuis 47 2014
Jan Sonnemans – twee exposities 82 2023
Joep Coppens en tijdgenoten 33 2010
Jozef Cantré De Nederlandse jaren 66 2018
Kees Bastiaans 56 2016
Kees Bol terug in het Heestershuis 84 2023
Kleintjes van Kleijn 78 2022
Manders, Leurs en van Oorschot 63 2018
Marius Bauer 58 2016
Molens van Heesters 8 2004
Noorderlicht 61 2017
Overzichtstentoonstelling Henriëtte Pessers 45 2013
Overzichtstentoonstelling Jan Heesters 21 2007
Pieter en Paul binnenkort in Museum Jan Heestershuis 80 2022
Portretten van Heesters 1 2 2002
Portretten van Heesters 2 35 2011
Restaurateur Jos van Extel in atelier 86 2024
Schilders van de Meierij 40 2012
Spiegelbeelden 39 2012
Theo Swagemakers: Stil en uitbundig 36 2011
Thuis bij de kunstenaar 39 2012
Tweehonderd jaar Zuid-Willemsvaart – Dat Wat Blijft 80 2022
Uit het gemeentehuis 40 jaar verzamelen 57 2016
Vincent leeft 69 2019
Winters van weleer 65 2018
Zomers museumbezoek 14 2005
 .
 .

Uit het eigen bezit van het museum

Briefnummer

Jaar

Alziend Oog 42 2012
Antieke keramische tegeltjes 35 2011
Art Deco spiegel 84 2023
Baardmankan 13 2005
Blauwe tuinvaas 82 2023
Boeddha 22 2007
Brons: De Wagenmaker 14 2005
Bronzen buste Dorus Heesters 24 2008
Bronzen vijzels 41 2012
Caravaca-kruis 2 2002
De erfenis van Jan heesters 50 2014
Drie koningen 85 2023
Etspers 36 2011
Familiewapen Reys 87 2024
Friese Staartklok 11 2004
Gertrudis van Nijvel 49 2014
Glas 23 2007
Glas in Lood 1 37 2011
Glas in lood 2 38 2011
Groen vaasje 48 2014
Goudlusterkannetje 71 2020
Hildo Krop 14 2005
Houten reliëf 40 2012
Ivoren abdis 60 2017
Jacobakannetje 44 2013
Kariatiden 66 2018
Kabinet 9 2004
Kasten 62 2017
Kelder Heestershuis 55 2016
Keuken en bedstee in het Heestershuis 76 2021
Kisten van Jan Heesters 70 2020
Knoopkandelaars 59 2017
Kroonluchter 46 2013
Kruisbeeld 12 2005
Kunst in de openbare ruimte 47 2014
Levensboom 79 2022
Linnenpersen 68 2019
Majolica 6 2003
Maria ten Linde 56 2016
Nepomuk 20 2007
Parfumflesjes 26 2008
Perzisch tapijt 77 2021
Polychrome vaas 65 2018
Reislessenaartje 61 2017
Reliëfs in albast 16 2006
Reliekhouders 67 2019
Rembrandtkan 3 2002
Rouwbord 27 2009
Rouwkannetje 78 2022
Rozenkrans 4 2003
Russische icoon 19 2006
Saksisch porselein 75 2021
Sèvres porselein 5 2003
Sint Rochus 10 2004
Synagogelamp 15 2005
Snuifdoos 69 2019
Spiegels in de kunst 86 2024
Tabaksdoos 64 2018
Tinnen Bierpul 45 2013
Wijwatervaatjes 39 2012
Winterse koek 73 2020
Zeepaardornament 74 2021

Diversen

Briefnummer

Jaar

10 jaar Glazen paviljoen 60 2017
25 jaar Stichting Vrienden van Museum Jan Heestershuis 77 2021
“Bloemen en granaten” bevrijdingsverhaal 49 2014
Afscheid Jo Santegoeds 46 2013
Afscheid van concervator Corine Molenaar 53 2015
Afscheidswoord van Corine Molenaar 53 2015
Bedevaartplaats Lisieux 83 2023
Bespiegeling over kunst 50 2014
Contouren van 25 vriendenlezingen 31 2010
De glazen Boerderij. Biografie van een gebouw 44 2013
De nieuwbouw: op naar hoger ambitieniveau 20 2007
Gerard Evers penning voor Anne-Marie Cornelissen 56 2016
Greep uit vijf jaar lezingen 50 2014
Het landschap in de schilderkunst 54 2015
Het naakt in de schilderkunst 31 2010
Jan Heesters als bloemenschilder en over een aanwinst 68 2019
Jan Heesters en zijn tijd 25 2008
Kerkje waar we al tien jaar lezingen houden 43 2013
Kunstwerken in pastel 81 2022
Licht in de lente 51 2015
Maria 81 2022
Max Beckmann Leven en werk in Nederland 86 2024
Molens door de eeuwen heen 8 2004
Van Neo-impressionisme tot Luminisme: 1884 -1920 73 2020
Nieuwe conservator stelt zich voor 53 2015
Nieuwe schenkingen aan de Stichting Vrienden 52 2015
Ode aan de Glazen Boerderij 42 2012
Ode aan de St. Servatiuskerk 30 2009
Omgang met het cultureel erfgoed 32 2010
Onze vaste redacteur op vakantie 18 2006
Over het kopen van schilderkunst 71 2020
Perceptie van de kunst in de middeleeuwen 30 2009
RAADhuis vol kunst 76 2021
Restauratie Schaapscheerder 59 2017
Samenwerking met andere musea 46 2013
Schenking Abdij van Berne 64 2018
Schilderingen en schilderijen 21 2007
Schrijven en een cursus kijken naar kunst 41 2012
Sjef van Schaijk Monumentaal schilder 74 2021
Stichting verwerft groot jachtstilleven 70 2020
Stichting verwerft topstuk: de Brabantsche Wever 50 2014
Terug- en vooruit op het tentoonstellingsjaar 85 2023
Van Gogh, Heesters en Henriëtte van Oppenraaij 62 2017
Verantwoording Rode kaarten actie 32 2010
Vervalsingen 80 2022
Verzamelaars stichten musea 75 2021
Vooruitblik 2022 77 2021
Waardering in de schilderkunst 30 2009
Wat is het lot van de kunstcollectie Schijndel 54 2015
Zelfportretten 55 2016
 .
 .

Kerstoverwegingen

Briefnummer

Jaar

Binnentreden in de grote stilte 19 2006
De omweg die de driekoningen maakten 15 2005
Een stilleven 26 2008
Kerst en Sinterklaas 34 2010
Kerstgevoel in Tunis 23 2007
Kerstnacht 26 2008
Kerstuitbeelding 7 2003
 .
 .

In Memoriam

Briefnummer

Jaar

In memoriam Frans van de Ven 39 2012
In memoriam Kees Bol 29 2009
In memoriam Gerard Scholten 71 2020
In memoriam Lilian van den Berg 29 2009
In memoriam Piet Goedhart 43 2013
In memoriam Ron Stroomer 63 2018