Wie zijn wij

De Stichting Vrienden van het Museum Jan Heestershuis is opgericht in 1996. De doelstelling van de Stichting is het bevorderen van museale activiteiten in Schijndel en dan met name in het Museum Jan Heestershuis.
Om de kennis van de vrienden en daarmee ook het draagvlak van het museum te vergroten organiseert de stichting een aantal activiteiten:

  • Uitgave van de Vriendenbrief (3 √° 4 keer per jaar) met daarin uitgebreide artikelen over komende of lopende exposities en over het kunstbezit van de gemeente Schijndel en het Jan Heestershuis;
  • Lezingen (3 √° 4 per jaar) met gastsprekers die bijdragen aan de culturele ontwikkeling, kennis en interesse op het gebied van beeldende kunst en literatuur;
  • Het actief bevorderen van de participatie van Vrienden in het vrijwilligerswerk in en voor het Museum;
  • Cursussen op het gebied van kunst en kunstgeschiedenis.

De Stichting biedt samen met de ruim 300 vrienden en vrijwilligers een breed draagvlak voor het functioneren en het voortbestaan van het museum. Qua activiteiten draagt de stichting bij aan het beheer, onderhoud, presentatie en uitbreiding van de collectie kunstwerken van het museum.

Paul van den Acker

Anne-Marie Cornelissen

Jan Geerts

De Stichting heeft per 1 januari 2016 de Culturele ANBI status ontvangen. Voor alle relevante informatie: Klik hier.

Voor contact met het bestuur van de Stichting van Vrienden van Museum Jan Heestershuis kunt u een e-mail sturen aan info@vriendenjanheesters.nl. Telefonisch is de Stichting bereikbaar via contactpersoon Jan Geerts op 073-5494381.