Stichting Vrienden van Museum Jan Heestershuis Schijndel

Lezing 13 juni 2022

Lezing door Sophie Tutelaers over “De Ultramodernen in Nederland: Op zoek naar de avant-garde, het licht en de kleur.” 

.

Op 13 juni a.s. wordt de lezingenreeks van Stichting Vrienden van Museum Jan Heestershuis voortgezet door Sophie Tutelaers. Zij gaat spreken over “De Ultramodernen in Nederland: Op zoek naar de avant-garde, het licht en de kleur.”

Sophie Tutelaers (1977)  is kunsthistorica en geeft door het hele land lezingen en cursussen over uiteenlopende onderwerpen uit de kunstgeschiedenis. Als freelancer is ze onder andere verbonden aan Noordbrabants Museum in ’s-Hertogenbosch. Ze woont in het prachtige Leenderstrijp met haar gezin. Voor de Vrienden is zij geen onbekende, enkele jaren geleden sprak zij in het kerkje met een lezing over ‘Van Gogh en zijn intimi’.

Op 6 januari 1909 opent een tentoonstelling in het Stedelijk Museum: “een demonstratie van jonge ultramodernisten”. Jan Sluijters en Piet Mondriaan laten met hun schilderijen zien waar het om moet gaan in de schilderkunst: Licht! Kleur! Vorm!
In de lezing wordt de weg naar de avant-garde van jonge Nederlandse kunstenaars, als Sluijters, Gestel, Mondriaan, aan het begin van de 20e eeuw geschetst, met als belangrijke rode draad het werk van Jan Sluijters. Wat zoeken zij, wat pikken ze op van de Parijse avant-garde en hoe passen zij dat toe in hun persoonlijke ontwikkeling? Veel van de te bespreken werken maken deel uit van een nieuwe schenking aan het museum Singer te Laren: de collectie Nardinc. Deze collectie werd in 2017 geschonken door de familie Blokker.

De avond vangt aan op maandag 13 juni om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 in het Napoleonskerkje, Hoofdstraat 150, Schijndel. U kunt zich aanmelden via onze website: https://www.vriendenjanheesters.nl/aanmelden-voor-lezing (bij voorkeur).
Ook kunt u zich bij het museum mondeling of telefonisch aanmelden (dinsdag tot en met zondag 13.00 – 17.00 uur: 073-54 922 76). Voor Vrienden is de lezing gratis. Andere belangstellenden zijn van harte welkom, zij betalen € 7,00.

Bestuur van de Stichting Vrienden van Museum Jan Heestershuis,

Paul van den Acker, Anne-Marie Cornelissen, Jan Geerts.